تبلیغات
اهل صراحتیم . . . - آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
اهل صراحتیم . . .
ما گرچه از شکوه کسی کم نمی کنیم گردن به جز برای خدا خم نمی کنیم*** اهل صراحتیم و در این روزگار تلخ لبخند گنگ و گریه مبهم نمی کنی
 

آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

  ● نویسنده: مهدی - حیدری كبیر

منبع: روزنامه - کیهان - تاریخ شمسی نشر 18/11/1386

 

1- اختلاف

یكی از بزرگترین دغدغه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی كه به كرات و در مقاطع مختلف و در دیدار با اقشار گوناگون جامعه همواره از آن اظهار نگرانی و ناراحتی و خطر می كردند مسائله تفرقه و اختلاف بین صفوف ملت است.

 

آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

  ● نویسنده: مهدی - حیدری كبیر

منبع: روزنامه - کیهان - تاریخ شمسی نشر 18/11/1386

 

1- اختلاف


یكی از بزرگترین دغدغه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی كه به كرات و در مقاطع مختلف و در دیدار با اقشار گوناگون جامعه همواره از آن اظهار نگرانی و ناراحتی و خطر می كردند مسائله تفرقه و اختلاف بین صفوف ملت است.


اختلاف بین شیعه و سنی اختلاف بین خودیها و تقابل جناحهای معتقد به انقلاب اسلامی و اختلاف قومیتهای مختلف ایرانی اختلاف بین دانشگاهها و روحانیون از جمله مصادیق آن است.

ایجاد اختلاف و تفرقه از جمله كیدهای شیطان بوده و اختلاف بلاشك از شیطان است شیاطین انسان نما نیز از حربه تفرقه و اختلاف برای پیشبرد مقاصد خود و دست یابی به منافع نامشروعشان بهره می گیرند سیاست تفرقه بیانداز و حكومت كن از دولت شیطانی انگلیس به یادگار مانده است و صهیونیسم و شیطان بزرگ آمریكای جهانخوار همین سیاست را دنبال می كنند.


تاریخ عبرت برای پند گیرندگان است چگونه از دل مشروطیت كه با پیشتازی علما، و مردم با هدف برقراری عدالت و ممانعت از ظلم و دیكتاتوری آغاز گردید با نفوذ روشنفكران وابسته به غرب و دخالت سفارتخانه های بیگانه سمت و سوی آن نیز تغییر یافت اختلاف بین علماء و در نتیجه اختلاف بین مردم سبب شد تا بیگانگان و عوامل آنان بتوانند از شور و حركت مردم برای منافع نامشروع خود استفاده كنند.


حضرت امام خمینی(ره) در لزوم پرهیز از اختلاف می فرمایند:


«البته ما مشكلات داریم لكن همه باید دست به هم بدهیم تا حل مشكل بكنیم من نمی توانم روحانیت هم نمی تواند دولت هم نمی تواند هیچ قشری از اقشار نمی توانند كاری نكنید كه برای ولی عصر(عج) ایجاد نگرانی شود تفرقه نداشته باشید تفرقه اندازی نكنید، با هم باشید.»(1)


حضرت امام خمینی (ره) در جای دیگر می فرمایند:


«بر جمیع سخنرانان چه در محیطهای باز و در محیطهای بسته و تمام نویسندگان تكلیف حتمی و شرعی است كه حتی به زور اشاره و كنایه از گفتار و نوشته های اختلاف انگیز اجتناب نمایند كه امروز اختلاف برای امت اسلامی سم كشنده است و باید بدانید كه ایجاد اختلاف در محیط ما جز تبعیت از نفس اماره و شیطان درونی و خدمت به ابرقدرتها خصوصاً آمریكای جهانخوار نیست و از منكرات بزرگی است كه شیاطین به اسم اسلام بر زبانها و قلمها جاری می كنند» (صحیفه امام ج14 ص253)


از نظر امام خمینی(ره) اختلافات ریشه دنیوی دارد و نتیجه آن ممكن است قرنها باقی بماند. حضرت امام خمینی درباره آثار اختلاف فرموده اند:


«اگر اختلاف ماها آنهم اختلافی كه من شك دارم برای خدا باشد اگر این اختلافات موجب اختلاف بین مردم بشود و موجب این بشود كه شكست بخورد و جمهوری اسلامی تا قرنها نتواند سرش را بلند كند.»(2)


اختلافات را می توانیم در سطوح مختلف بررسی نمایم:الف) اختلاف در بین مسئولین


از نظر امام خمینی(ره) اختلاف در هر مرتبه و نوع كه باشد برای جامعه مضر است اما اختلاف بین مسئولین نظام قطعا آثار بدتری در جامعه می گذارد لذا می فرمایند:


«خوب شما انصاف بدهید كه یك ملتی خونش را داده است و شما را به مسند نشانده شما سرمسند جنگ بكنید؟ دعوا بكنید؟ هر روز صحبت بكنید هر روز انتقاد بكنید؟ روزنامه ها هر روز انتقاد بكنند؟ همه را بكوبند به هم تهمت بزنند؟ به هم افترابزنند؟ آخر این انصاف است پیش خدا چه خواهد شد این پیش ملت چه انعكاسی دارد؟ خارجیها چه استفاده از آن می كنند آنها همه دلشان می خواهد كه شما توی سر كله هم بزنید و از مصالح مملكت غافل باشید و آنها یك وقتی كار خودشان را بكنند.»(3)


از نظر ما اختلاف در بین مسئولین به اختلاف بین مردم سرایت می كند و مردم نیز دسته دسته می شوند لذا می فرمایند:


«اگر اختلاف در سران قوم پیدا شود این اختلاف سرایت خواهد كرد و یك وقت می بینیم كه مردم دسته دسته می شوند و هر كس یك طبلی می زند» (4) و در جای دیگر می فرمایند:


«اگر خدای ناخواسته بین جامعه مدرسین با دولت یا جامعه با مجلس یا مجلس با دولت اختلاف بشود شكست می خوریم.»(5)


از جمله اموری كه از نظر امام خمینی جداً از آن باید پرهیز كرد تضعیف و تخریب یكدیگر است در این زمینه می فرمایند:


«ما اگر بخواهیم برای كشورمان برای اسلام پیروزی حاصل شود باید كارشكنی نكنیم از هم باید همه یك صدا باشیم قصد هدایت مسائله ای است قضیه كارشكنی مسائله دیگر است هدایت باید كرد مركز همه قدرتها مجلس است مجلس هدایت می كند همه را باید هدایت بكند اما بنای بر این نباشد كه مجلس دولت را تضعیف كند و بنای بر این نباشد كه دولت مجلس را تضعیف كند. تضعیف هر یك تضعیف خودش هم هست اگر رئیس دولت رئیس جمهور را تضعیف كند خودش قبل از هر چیز سقوط می كند و اگر مجلس تضعیف كند دولت را و رئیس جمهوری را این خودشان هم تضعیف می شوند و امروز صلاح نیست.»(6)ب- اختلاف در بین علماء


حضرت امام خمینی(ره) اختلاف در بین اقشار روحانی را تا آنجا مهم می دانستند كه اختلاف در این امر را موجب شكست اسلام دانستند و در این زمینه می فرمایند:


«اگر ما با هم مختلف بشویم اسلام شكست می خورد اگر در قشر روحانی خدای نخواسته مردم احساس كنند كه این اختلافات برای دنیاست برای دین كه اختلاف نیست همه ما یك دین داریم یك قرآن داریم و اگر اختلاف پیدا می شود اختلاف روی اساس دنیاست شیطان است كه اختلاف می اندازد اگر سایر مردم توجه كنند كه ملاها روی هوای نفسانی با هم مختلف هستند طلبه ها روی هوای نفسانی با هم مختلف هستند مردم از شما رو برمی گردانند اگر از شما روبرگرداندند اسباب شكست اسلام است وظیفه سنگین است شما باید با اخلاق خودتان مردم را دعوت كنید.»(7)ج- اختلاف بین نیروهای خودی


حضرت امام خمینی در یك بیان ساده با بهره جویی از طبیعت كه در معرض نگاه همه قرار دارد و درك آن برای همه سهل و آسان است اتصال قطره های باران را كه نهرها و رودخانه ها را جاری می سازد كارساز می داند انسانها را تشبیه می كنند كه اجتماع كارساز است. افراد انسانها مثل قطرات باران می مانند كه مادامی كه یكی یكی هستند هر یك برای خودش یك فكری می كنند هر كس برای خودش یك راهی دارد هرچه زیادتر باشند فسادش زیادتر می شود وقتی كه این طور شد كارها معطل می ماند حالا بنا شد كه این قطره ها به هم اتصال پیدا كند اگر بنا شد كه قطرات دیگر هم علی حده متصل شدند لكن یك قطرات دیگری هم علی حده متصل شدند یك قطرات دیگر هم علی حده متصل شدند واینها مثلا فرض كنید كه این قوای نظامی انتظامی اگر چنانچه یك میلیون جمعیت نباشد لكن دستجات ضعیفی با روشهای ضعیفی كه هر كدام برای دیگری كارشكنی كند این از بطن می پوسد به جای اینكه یك قوایی باشد كه در مقابل دشمن بایستد یك قوای مختلفه ای است كه هم خودشان به هم می ریزند اگر در باطن یك پوسیدگی پیدا شد خودش را از بین می برد دیگر محتاج به این نیست كه یك نیرویی بیاید او را بخواهد از بین ببرد خودش از بین می رود خودش از باطن مثل یك خربزه كرم زده از باطن فاسد می شود وقتی كه در داخل یك مملكتی با آراء مختلف با نظرهای مختلف كارهای مختلف باشند اینها آسیب می بینند محتاج نیست كه از خارج به ما حمله كنند خودمان در داخل خودمان را می خوریم تمام می كنیم(8)د- اختلاف بین حوزه و دانشگاه


در هر انقلابی فرهیختگان و اقشار فرهنگی جامعه عهده دار تبیین و ترویج اهداف و آرمان های آن انقلاب می باشند در انقلاب اسلامی ایران این مسئولیت مهم را دو قشر روحانی و دانشگاهی كه عمده ترین قشر فرهیخته و فرهنگی انقلاب هستند به عهده گرفته اند.


این دو قشر از سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل موقعیت اجتماعی خاص خود و ارتباط نزدیك با گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی و روشنگری درباره نامشروع بودن رژیم گذشته و معرفی نظام مطلوب و آرمان های متناسب با اعتقادات و ارزش های ملت ایران را آغاز كردند كه به دنبال آن زمینه های فكری فرهنگی تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه آماده گردید.


با گذشت زمان در اثر حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی كه در دهه 1340 رخ داد به دنبال موضعگیری های دو نهاد فرهنگی حوزه و دانشگاه در برابر آن حوادث اهمیت نقش این دو قشر بیش از پیش آشكار شد از طرفی به دلیل بافت خاص هریك از این دو نهاد و تفاوت در بینش آنها در مسائل مختلف علمی سیاسی و اجتماعی اختلافاتی در بین آنها ایجاد می شد كه حضرت امام خمینی با درك عمیق از اهمیت نقش حوزه و دانشگاه و میزان تأثیرگذاری این دو بر روی سایر قشرهای جامعه سعی در نزدیك كردن هرچه بیشتر دیدگاه های آنان به یك دیگر و راه رسیدن به اهداف و آرمان های مورد نظر اسلام و انقلاب داشت. حضرت امام از روحانیون و دانشگاه ها به عنوان مغز متفكر جامعه نام برده و می فرمایند:


«تكلیف مهم آن است كه متوجه به این قشر است و این قشر یعنی روحانیون دانشگاه ها و دانشجوها آنها كه مغز متفكر جامعه است این دو طایفه اند اینها مغز متفكرند.»(9)ذ- تقابل جناح های معتقد به انقلاب اسلامی


اگر چه اختلاف از هر نوعی باشد برای كشور و نظام مضر است لكن خطرناكتر و نگران كننده تر آن است كه معتقدان به انقلاب و رهبری ولی فقیه به صورت جناح های مقابل یكدیگر درآیند و به صف آرایی و منازعه با هم بپردازند البته در این میان نفوذی های دشمن در جهت القای بدبینی قابل انكار نیست، در هر حال تقابل جناح های معتقد به نظام بیشتر مایه نگرانی است حضرت امام خمینی بیش از هر چیز نگرانی خود را از اختلاف در میان نیروهای معتقد به نظام اعلام نمودند و در این زمینه فرمودند:


«من در طول این مبارزه از قبل 15 خرداد تا وقتی كه بساط شاهنشاهی به هم خورد هیچ وقت نگران نبوده ام برای اینكه می دیدم كه مقابل هستیم با یك دستگاهی جبار ظالم و اجنبی و ما هم مكلفیم كوشش بكنیم برای اینكه این مسائل تبدیل بشود و اگر هم پیش نبردیم پیش من هیچ اهمیتی نداشت برای اینكه ما به تكلیف مان عمل كردیم و پیش خدا مسئولیت نداشتیم بعضی آقایان هم كه در پاریس می آمدند و اظهار می كردند كه نمی شود این كار انجام بگیرد و شما مثلا بخواهید بعضی اینها را اجازه بدهید اینها بیایند و فلان بعد از رفتن شاه هم من به آنها می گفتم كه ما یك تكلیف داریم عمل می كنیم یا مغلوب می شویم و یا ما غلبه می كنیم خوب چه بهتر من در این مدت از باب اینكه مقابله بین ما و دستگاه جبار و كفر بود نگرانی نداشتیم نگرانی من از داخل خودمان است این ناسازگاری ها كه در اركان های اسلامی هست هرجا بروی با هم توافق ندارند هی دعوت به توافق می كنند همه لكن خودشان هم توافق ندارند این موجب نگرانی است برای اینكه این اسباب این می شود كه این كشور به حال تزلزل باقی بماند و اگر یك مدتی به این حال تزلزل باقی بماند آسیب از خودش پیدا می شود یعنی داخل خودش آسیب می بیند محتاج نیست كه از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند ما خودمان به جان هم میافتیم و خودمان را از بین می بریم.»(10)2- جدایی از مردم


از نظر حضرت امام خمینی همان طور كه پیروزی با پشتیبانی مردم بود حضور مردم ضامن پیروزی بود جدایی از مردم نیز باعث شكست می شود ایشان در این زمینه می فرمایند:


«دولتی كه پشتیبان ندارد شكست می خورد همه شكست های كه از دولت هایی كه درخارج شكست می خورند و مال خودمان هم دیدیم كه رژیم سلطنت اصلا به هم خورد برای همین بود كه تفاهم بین ملت و رژیم نبود اگر ملت با رژیم تفاهم داشتند این مسائل پیش نمی آمد وقتی این طور شد نمی توان دوام داشته باشد ممكن است سر نیزه تا یك مدتی باشد اما نمی تواند دوام داشته باشد بپرهیزید از اینكه از ملت جدا بشوید شما را بخواهند جدا بكنند ملت هم باید بپرهیزد از این كه از شما جدا باشد.» (11)


و درجای دیگر دراین زمینه می فرمایند:


«شما هرچه خوف دارید از خودتان بترسید از اینكه مبادا خدا ناخواسته در مسیر دیگری وارد بشوید توجه به این چیزی كه الان هست از دست برود و مردمی بودن از دستتان برود از این بترسید كه اگر خدای نخواسته یك وقت این قضیه پیش آمد وشما از آن مردمی بودن بیرون رفتید و یك موضع دیگری پیدا كردید» (21)3- عدم حضور مردم درعرصه های سیاسی


از نقاط بسیار مهم و سرنوشت ساز نظام اسلامی حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات مهم است كه دشمنان و بلندگوهای آنان مترصدند تا كمرنگی حضور مردم وكاهش آمار شركت كنندگان را به نامیدی مردم و برگشتن آنان از جمهوری اسلامی و مسئولین تعبیر و تفسیر كنند.


علاوه بر آن دشمنان از وقوع چنین سستی بهره گیری می كنند نااهلان و نامحرمان نیز سوء استفاده نموده و درمراكز قدرت جای گرفته و به استحاله نظام و تغییر بافت ارزشها و باورهای مردم خواهند پرداخت حضور گسترده وآگاهانه مردم همه این توطئه و خطرات را دفع و به نگرانیها پایان می دهد اگر چه كم رنگ شدن احتمالی این حضور عوامل متعددی ممكن است داشته باشد. لكن بخاطر اصل نظام و حفظ آن مردم می بایستی شور و نشاط خود را همیشه حفظ نمایند.


حضرت امام خمینی(ره) دراین زمینه می فرمایند:


«خوف آن دارم كه دراثر تبلیغات دامنه دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی كه در ظرف این مدت با هر وسیله ممكن به تضعیف آن كوشا بوده اند و اخیرا كه قدم آخر پیروزی را ملت عزیز و هوشیار بر می دارند تبلیغات و شایعه سازیها به اوج خود رسیده و چون الهام دهندگان خود را در آستانه شكست نهایی یافته اند از هیچ تشبثی دست بردار نیستند. كه جوانان عزیز ما كه به همت والای خود نهضت اسلامی را پیش برده اند دراین مرحله نهایی سردی وسستی از خود نشان دهند و تحت تاثیر این شایعه ها واقع شوند و از شركت دراین امر حیاتی اسلامی خودداری كنند اینجانب كه عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طبق اخلاص تقدیم می كنم امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه را بپذیرند و با شركت عمومی خود در انتخابات عمومی قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن خصوصا دولت آمریكای ستمكار را بنمایند.


عزیزان من كه امید نهضت اسلامی به شماست در روز تعیین سرنوشت كشور بپاخیزید و به صندوق ها هجوم آورید آرای خود را در آنها بریزید و با كمال آرامش و مراعات كامل اخلاق اسلامی این امر را انجام دهید» (31)


حضرت امام خمینی(ره) با بیان این نكته كه عدم حضور مردم درجریان مشروطه باعث شكست مشروطه شد دراین زمینه می فرمایند:


«اگر روحانیون و ملت، خطباء، نویسندگان و روشنفكران متعهد سستی بكنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند به سر این انقلاب آن خواهد آمد كه به سرانقلاب مشروطه آمد.


چنانچه همه ما همه ملت همه شماها و خصوصا روحانیت و خطباء درصحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی كه می گذرد مطمئن باشید كه با عدم حضور شما به سر انقلاب آن خواهد آمد ولو دراز مدت هم باشد كه بر سر مشروطه آمد» (41)


«اگر طلبه ای منصب امامت جمعه و ارشاد یا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد خوش كند در پیشگاه خداوند بزرگ یقینا مواخذه می شود و هرگز عذر او موجه نیست» (51)4- مخالفت با اصل ولایت فقیه و تضعیف رهبری


یكی از راهبردهای دشمن برای براندازی انقلاب تضعیف رهبری و كم اهمیت دادن جایگاه آن است مقابله با اصل نظریه ولایت فقیه نیز از شگردهای دشمنان انقلاب است استحكام این نظام انقلابی همان گونه كه در قانون اساسی ملحوظ شده وابسته به اقامه اصل ولایت فقیه است، مادامی كه خدشه ای به این اصل وارد نیاید براندازی انقلاب غیرممكن خواهد بود از این رو دشمنان انقلاب نسبت به این اصل تشكیك و حملات خود را متوجه اساس ولایت فقیه كردند. آنان نه تنها در این راه از به كار گرفتن برخی از نیروهای نفوذی خود در حوزه های علمیه ابا نكردند كه در طراحی ویژه چنین وانمود كردند كه مثلا ولایت فقیه ریشه محكمی ندارد و اگر هم ریشه دار باشد كاربرد سیاسی ندارد گاهی نیز در راستای این هدف حمله به نهادهای وابسته به رهبری را در دستور كار خود قرار می دهند. (61)


اما از نظر امام خمینی مخالفت باولایت فقیه در واقع مخالفت با اسلام است لذا در این زمینه می فرمایند:


«به حرفهای آنهایی كه برخلاف مسیر اسلام هستند خودشان را روشنفكر حساب می كنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نكنند گوش ندهید اگر چنانچه فقیه در كار نباشد ولایت فقیه در كار نباشد طاغوت است، یا خداست یا طاغوت اگر به امر خدا نباشد رئیس با نصب فقیه نباشد. غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است، طاغوت وقتی از بین میرود كه به امر خدای تبارك و تعالی یك كسی نصب بشود، شما نترسید از این چهار نفر كه نمی فهمند اسلام چه است نه می فهمند فقیه چه است و نه می فهمند كه ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می كنند كه یك فاجعه به جامعه است آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را آنها اسلام را فاجعه میدانند ولایت فقیه نیست ولایت فقیه تابع اسلام است.» (71)می خواهند ولایت فقیه مساله تشریفاتی باشد


«آقایان بگذارید یك چند وقتی هم مردم الهی بشوند تجربه كنید لااقل بفهمید این معنا را كه با تجربه بفهمید كه یك ملتی كه تا حالا تحت بار طاغوت بوده است حالا هم تحت بارالله باشد. این را تجربه كنید. اگراز اسلام بدی دیدید بگویید چه بدی از اسلام دیده اید؟ تا حالا دیده اید تا حالا كه اسلامی در كار نبوده است در مملكت ما نمی گذاشتند حالا هم شماها نمی گذارید آن وقت دشمنها نمی گذاشتند حالا بعض دوستان كه معتقد هستند نمی گذارند.


یا شاید بعضیشان هم دشمن باشند چرا شما باید بترسید از این كه یك نفر آدم مثلا در اطاقش نشسته ویك چیزی می توانید در روزنامه هم درج كنید اینها نمی دانند اصلا معنای اسلام چه است مخالف با اسلام هم هستند. اینها یك چیز دیگری می خواهند نه رژیم باشد و نه اسلام باشد یك جمهوری دموكراتیك دموكراتیك آن هم به آن معنایی كه غرب وارد كرده است آن معنا كه حتی د رغرب است آن جمهوری كه در آن دموكراتیك كه در غرب هست حتی در ایران نیامده تا حالا آن وارداتی است این دموكراتیك كه همه دیدید این تمدن بزرگ پدر این ملت را در آورد بس است آریامهر كافی است برای ما این قدر تبعیت نكنید از این رژیم این قدر تبعیت نكنید از این غربیها از این شرقیها كافی است ظلمی كه تاكنون به ما شده است باز هم باید زیر بار ظلم برویم باز هم از زیربار اسلام می خواهند خارج بشویم این یك مساله تشریفاتی بله آقایان بعضیشان می گویند مساله ولایت فقیه اگر یك مساله تشریفاتی باشد مضایقه نداریم اما اگر بخواهد در امر دخالت كند نه ما آن را قبول نداریم حتما باید یك كسی از غرب بیاید ما قبول نداریم كه یك كسی اسلام تعیین كرده او دخالت بكند اگر متوجه به لازمه این معنا باشند مرتد می شوند لكن متوجه نیستند.» (18)شما از اسلام نترسید از ولایت فقیه نترسید


«من از همه طبقات ملت و همه قوای انتظامی تشكر می كنم من از این گروه كه از اصفهان آمدند از قوای انتظامی تقدیر و تشكر می كنم امروز همه قشرها خصوصا قوای انتظامی باید بداند كه مملكت مال خودشان شد كشور ما از دست خائنین نجات پیدا كرد كشور ما از دست اجانب و آنهایی كه می خواستند همه چیز ما را به باد بدهند نجات پیدا كرد امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملكت نخواهد رسید.گویندگان و نویسندگان نترسند از حكومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه كه آن طور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده است به كسی صدمه وارد نمی كند. دیكتاتوری به وجود نمی آورد كاری كه برخلاف مصالح مملكت است انجام نمی دهد كارهایی كه بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا كس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد فقیه كنترل می كند جلوگیری می كند شما از اسلام نترسید از فقیه نترسید از ولایت فقیه نترسید شما هم مسیر ملت را طی كنید و با ملت باشید حساب خودتان را از ملت جدا نكنید ننشینید پیش خودتان طرح بریزید و پیش خودتان برنامه درست كنید شمایی كه ازاسلام هستید لكن از اسلام اطلاع ندارید مسلم هستید لكن از احكام اسلام درست مطلع نیستید شیعه هستید لكن از احكام ائمه درست مطلع نیستید این قدر كارشكنی نكنید.» (19)مخالفت با مترقی ترین اصل قانون اساسی


«یكی از اموری كه توطئه در آن است كه راجع به این قانون اساسی مردم را سرد كنند از آنها بپرسید خوب این قانون اساسی كه شما می گویید كه قانونی است ارتجاعی كدام یكی از این موادی ارتجاعی است اولی كه دست می گذارند روی ولایت فقیه اول دست آن جا می گذارند برای این كه یك طرح اسلامی است و آنها از اسلام می ترسند آنها اسلام را ارتجاع می دانند آنها جرات نمی كنند با كلمه اسلام بگویند ارتجاعی است می گویند كه اینها می خواهند ما را به 1400 سال پیش برگردانند این همان تعبیر دیگر است منتها كلمه اسلام را نمی گویند آن قدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است كه در سایر این موارد دیگر كه شما ملاحظه می كنید معلوم نیست مثل آن جا باشد یك نفر آدمی كه همه جهات اخلاقی اش و دیانت اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می كنند این نظارت می كند بر این كه مبادا خیانت بشود همان رئیس جمهوری كه ملت خودشان تعیین می كنند و ان شاءالله دیگر از این به بعد امین تعیین می كنند لكن مع ذالك برای محكم كاری یك فقیهی كه عمرش را صرف در اسلام كرده است و عمرش را برای اسلام خدمت كرده است می گذارند ببیند این چه می كند مبادا یك وقت خلاف بكند روسای ارتش ما و ژاندارمری ما و این روسای درجه اول دیگر از این به بعد اشخاصی نیستند كه خیانت بكنند لكن محكم كاری شده است كه همین فقیه را ناظر قرار بدهند و هكذا آن موارد حساس را نظارت می كند فقیه و تصرف می كند فقیه و این از اموری است كه مترقی ترین موادی است كه در قانون اساسی اینها چیز كردند و اینها دشمن ترین مواد پیش شان این همینها بودند كه فریاد می كردند و می نوشتند كه خوب دیگر اسلام را می خواهند چه كنند خوب بگویید جمهوری از اسلام می ترسند خوب بجای اسلام بگویید دموكراتیك»(02)می خواهند ولایت فقیه نباشد تا دیكتاتوری كنند


«این كه در قانون اساسی یك مطلبی ولو بنظر من یك قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این كه خوب دیگر خیلی با این روشنفكران مخالفت نكنند یك مقداری كوتاه آمدند این كه در قانون اساسی هست این بعضی شوون ولایت فقیه هست نه همه شوون ولایت فقیه و از ولایت فقیه به آن طوری كه اسلام قرار است به آن شرایطی كه اسلام قرار داده است هیچ كس ضرر نمی كند یعنی آن اوصافی كه در ولی است در فقیه است كه به آن اوصاف نمی شود كه یك پایش را كنار یك قدر غلط بگذارند اگر یك كلمه دروغ بگوید یك كلمه یك قدم بر خلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد با همین ماده كه در قانون اساسی است كه ولایت فقیه را درست كرده این استبداد را جلویش را می گیرند آنها هم كه مخالف با اساس بودند می گفتند كه این استبداد می آورد استبداد چی می آورد استبداد با آن چیزی كه قانون تعیین كرده نمی آورد بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی از آن و بعضی هم غرض دارند.» (12)پی نوشت ها:


1- صحیفه امام جلد 6 ص 313


2- صحیفه امام جلد 18 ص 17


3- صحیفه امام جلد 13 ص 201


4- صحیفه امام جلد 17 ص 123


5- صحیفه امام جلد 19 ص 304


6- صحیفه امام مجلد 12 ص 347


7- صحیفه امام جلد 18 ص 16


8- صحیفه امام جلد 11 ص 478


9- صحیفه امام جلد 8 ص 464


10- صحیفه امام جلد 12 ص 412 و 413


11- صحیفه امام جلد 9 ص 144


21- صحیفه امام جلد 16 ص 446


31- صحیفه امام جلد 12 ص 177 و 178


41- صحیفه امام جلد 15 ص 328


51- صحیفه امام جلد 31 ص 392


61- آسیب شناسی انقلاب- نشریه معرفت شماره 68 چاپ 1378


71- روشنفكر و روشنفكران در ایران از دیدگاه امام خمینی تدوین و ناشر- موسسه قدر ولایت ص 237


18- صحیفه نور جلد 6 ص 34


19- صحیفه نور جلد 5 ص 522


02- صحیفه نور جلد 6 ص 234


12- صحیفه نور جلد 6 ص 519

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed this publish was once good. I don't know who you're but definitely you're going to a well-known blogger for those who aren't already. Cheers!
پنجشنبه 8 تیر 1396 10:21 ب.ظ
Because the admin of this web site is working, no question very quickly it will be well-known, due to its quality
contents.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 06:15 ق.ظ
I've been surfing on-line more than three hours
today, yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
It's lovely price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made
good content material as you did, the web might be much more
useful than ever before.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:58 ب.ظ
Hi Dear, are you really visiting this site daily, if so afterward you will definitely take nice experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :