تبلیغات
اهل صراحتیم . . . - نماز جمعه مشهد در تاریخ 7/8/1389
اهل صراحتیم . . .
ما گرچه از شکوه کسی کم نمی کنیم گردن به جز برای خدا خم نمی کنیم*** اهل صراحتیم و در این روزگار تلخ لبخند گنگ و گریه مبهم نمی کنی
یکشنبه 9 آبان 1389 :: نویسنده : احسان

آیت االله علم الهدی: سفر رهبری دارای نكات برجسته ای بود

فایل متنی نماز

خطبه اول

آسیبی که ما ازشرک می بینیم این است که فکر می کنیم شرک به خدا فقط شریک قائل شدن برای خدا می باشد ووقتی می گویند شرک هر کسی با خودش این را خواهد گفت خوشبختانه مشرک نیستیم ولی موضوع این نیست در حدیثی پیامبر فرمود ای مردم از شرک بترسید شرک مخفی تر از حرکت یک مورچه است جای این اعتراض وجود دارد که یا رسول الله چگونه پرهیز کنیم درحالیکه از حرکت یک مورچه مخفی تر است حضرت جواب می دهند از شرکی که بدانیم باید ترسید و از سرکی نمی دانیم باید استغفار کرد  بااین سخن پیامبر شرک را تقسیم بندی کردند

1.       شرکی که می داند این شرک است ودر قلب او نفوذ کرده است

2.       شرکی که ناآگاهانه بوده ودر قلبش نفوذ کرده وبه صورت ناخودآگاه بوده است

ابتدا اگر شرک ناآگاهانه باشد ابتدا باید استغفار کرد . واگر بفهمد که شرک است وادامه دهد کار خود را این شرک معلوم است وخدا این شرک را نمی بخشد

درروایتی نقطه عروض شرک را مشخص کرده شده است  خدا به داوود پیامبر وحی را می فرستد ای داوود یک رکعت نماز طولانی با اشک وگریه وترس از خدا همرا ه باشد برای من خدا اندازه فتیلی ارزش ندارد فتیل یعنی چه ؟ درهسته خرما یک پرز مانندی وجود دارد که به آن عرب ها فتیل می گویند این نماز چه کسی می باشد که از نظر خدا ارزشی ندارد ؟ من خدا قرائت زیبا واشک اورا وخشیت و ترس از خدا را نمی بینم من خدا به دل وقلب او نگاه می کنم .می بینم در دل او چه خواسته ای است ؟ اگر بعد از این نماز یک زن آلوده و ناهنجار خودش را به او عرضه کند او به دنبال آمیزش جنسی خواهد رفت اگر وارد معامله شود درصدد آن است که در مقام سود بیشتر سر او را کلاه بگذارد ائمه برای ما هیچ چیزی کم نگذاشته اند این آدمی که نماز می خواند باآن کیفیت اگر میل به گناه در دلش باشد وظاهر را حفظ کند این نماز از نظر من خدا به اندازه پرز هسته ی خرما ارزشی ندارد این شرک است . درحال عبادت سود یابی کلاه سرگذاشتن پا پیش بردن در یک عرصه سیاسی و یا اقتصادی به تعبیر امام (ع) این شرک و جایگاه شرک قلب است

چرا گرایش به نگاه در دل شرک است ؟ مامعصوم نیستیم که گناه نکنیم با وجود اینکه 50 یا 60 تا ماه رمضان گذشته یا دغای عرفه خواندیم بعد از گذشت آن ها باز به سراغ گناه رفتیم این گناه لغزش است مامخلوقش هستیم خداوند می داند ما چه هستیم ما نفس اماره شیطان داریم خدا این ها را می داند ومی بخشد ولی اگر عشق و یا میل به گناه در دل ما باشد (عشق به شهوت ،پول پرستی، دنیا طلبی ) این شرک است این معصیت قابل عفو نیست در اینجا می گوید خود نمازش هم قبول نیست این یک خاستگاه(مبدأ) داردچرا به خیانت تمایل داریم چرا به فریب و نیرنگ بازی تمایل داریم چون دل وابسته به قدرت و پول پرستی و... می باشد این دل در مقابل خداست وشریک خداست این شرک است امام سجاد (ع) می فرمایند : خدایا چشمهای دل های ما را به نور خودت نورانی بگردان یک نکته ای وجود دارد چرا نمی فرمایند چشم های مغز ما را می فرمایند چشم های دل ما را به نور خودت نورانی بگردان به همین دلیل اینکه جایگاه خداوند در دل است. خدا حس کردنی است نقطه خاطر خواهی با ما ارتباط با خدا را کسی دیگر گرفت این شرک می شود.

وقتی ابرهه حمله کرد عبدالمطلب حضرت رسول (ص) در آغوش یا روی شانه خود گرفت وبه کنار کعبه شعری خواند خدایا هر صاحبخانه ای از تجاوز دشمن خانه اش را حفظ می کند خدایا از ما کاری برنمی آید خدایا خانه ی خودت را حفظ کن خدایا اولیاء ما به ما گفتند دل مخصوص تو خداست خدا یا همانطوری که عبدالمطلب گفت خانه ی خودت را از شیطان و وسوسه های اوحفظ بگردان.

خطبه دوم

یک شنبه 23 ذی القعده روز زیارتی امام هشتم می باشد تجدید حیات اسلام توسط امام رضا (ع) صورت گرفت . دربین ائمه انقلاب فرهنگی علمی توسط امام باقر(ع)و امام صادق(ع) انجام گرفته است وتوسعه علم توسط این دو امام بوده است چرا امام رضا (ع) را قائم آل محمد(ص) می نامند ؟بنی عباس با چهره ناپاکشان می خواستند اندیشه های وارداتی به اسلام تزریق کنند فرقه های گوناگون  وهمچنین تغارضاتی در اسلام بوجود بیاورند که با این حرکات مردم را سرگربه اینگونه مسائل کنندووارد مسائل سیاسی و حکومتی نکنند چه ضرباتی وچه صدماتی به اسلام زدند به فکرشان نبودند جریانی که دشمن خودش موثر بود باعث شد در طول کشور از مدینه تا مرزهای مسلمانان . در روستاها وهر شهری امام رضا (ع) حضورفکری داشتند که اصلا هدف حکومت این نبود.امام رضا(ع)  با حضور فکری علمی منطقی در تمام مجامع در عرض کشور باعث شد که حکومت بنی عباس حرکتی انجام دهد که آن حرکت به شهادت رساندن امام رضا (ع) توسط زهر بود که این زهر طوری بود که اباصلت می گوید از کاخ تا خانه حضرت فاصله ی کمی بود که ایشان هفت بار به زمین خوردند.

هر وقت رهبرومقام ولایت درعرصه های اجتماعی حضور هدایتی برخورد کنند در صراط مستقیم قرار می گیرند وسفر مقام معظم رهبری را که مربوط به همین موضوع است که معنی این جمله را ازنزدیک حس کردیم این یک سفر استانی ساده نبود وبابقیه سفر هافرق می کردبلکه یک سفر وحرکتی تاریخی بود که با این کار حضور فکری و هدایتی همراه بود این سفر دارای نکات برجسته ای بود با تمام حواشی های اطراف آن.

1.       هم افزایی مرجعیت ورهبری : مرجعیت خاستگاه رهبری است از مرجعیت یک جریان مطالبه گر از رهبری مطرح کردند که البته این یک حرکت خطرناک بود با وجود این خطر وای در سفر اخیر این هم افزایی مرجعیت با رهبری بود کتاب عروة الوثقی که فتاوی اکثر مراجع تقلید از این کتاب است در مسئله 75 می گوید: وقتی رهبری حکمی می دهد حتی مجتهد دیگر نمی تواند نغز کند.آیت الله مکارم شیرازی : واجب اطاعت بقیه مراجع از یک حکم حکومتی که رهبر می دهد که خوشبختانه نمایش دادن این حقیقت با ارتباط رهبری وصمیمانه مراجع با رهبری به عرصه گذاشته شد

2.        توجه همه جانبه به روحانین وحوزه علمیه : توسط عناصر استکبار زمزمه هایی در کشور وجو داشت یکی سکولار شدن نظام که دین از نظام اقتصادی و رفاهی جدا می باشد این به مدیریت کاری ندارد این ها تفکر را ترویج می دهند دوم اسلام منهای روحانیت قبل از انقلاب همین مسئله داشت بعد از انقلاب همین مسئله بوجود آمد که توسط امام خمینی (ره) این بت هم شکست روحانیت در برابر نظام مسئول است این نظام  جان، پایگاه روحانیت است اگر درگوشه فریاد روحانیت بلند می شود و اعتراض می کند نسبت به کارگزاری این به خاطر این است که انقلاب جانش است وقتی می بیند در خطر است دردش می آید نمی توان نظام را از روحانیت جداکرد روحانیت با ید در سیاست گذاری های مختلف باید دخالت کند نمی تواند مسئولی از نظام بگوید این ها ازیکدیگر جدا هستند

3.       قدرت نظام : قدرت به تجهیزات نظامی نیست به امکانات ومنابع اقتصادی نیست به حضور وعشق مردم به این نظام است اگر وابسته به تجهیزات نظام بودیم در همان سال اول کارمان ساخته بود اگر تاکنون قدرت داریم از همت وحمایت مردم می باشد این شور وهیجانی که در این سفر نشان داده شد قدرت و عظمت و آبرو و حیثیت نظام را در برابر هر فکر سوء یی تضمین کرد

4.       تبیین بصیرت : مقام معظم رهبری دوتابلو نصب کردند که درفتنه 88 یکی تابلو بصیرت مردمی که در برابر این فتنه ایستادگی کردند و اوج آن در 9 دی بود دومین تابلو هم تابلو بی بصیرتی هایی که از این فتنه حمایت کردند وپشت این فتنه بودند وبی بصیرتی خو را این گونه به دید همگان گذاشتند

به نعمت این رهبری حکیم و مدبر خدا یا توراشکر گذاریم ونقطه افزایش این نعمت فرج امام زمان (عج)را برسان.

نوع مطلب : جمعه، 
برچسب ها : علم الهدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 12:36 ق.ظ
Just what I was looking for, regards for posting.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 05:54 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice article on building up new website.
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 06:20 ب.ظ
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
سه شنبه 18 آبان 1389 12:14 ب.ظ
سلام
دیگر بغضی نمانده ! حسابهایم کو !؟
وای دستم گیر .. دیگر توان گریه هم ندارم .. راهی هست ؟؟
این روز ها انگار همه چیز دیگر برایم رنگ دیگری ست ..
به امید وصال
انشا, الله تمام دوستارانش را در این روزها دعا بفرمائید

و من الله توفیق

با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است
شنبه 15 آبان 1389 09:34 ب.ظ
سلام
دنیای ما غربتی دارد بنام دلتنگی و این دلتنگی غروب جمعه رنگ خون می گیرد
مولای من : تا کدام جمعه دلتنگی ام را با خود همراهی کنم کوله بارم سنگین است و دستهایم خالی مرا دریاب که سخت دلتنگم و غریب ....
یا مهدی (عج)ادرکنی
منتظر همدردی تان در وبلاگ " لحظه ای با شهدا "
تا جمعه ظهور یا علی
جمعه 14 آبان 1389 11:50 ب.ظ
امام خامنه ای ، امام علی (ع) نیست ؛ امام سید علی است .

امام خامنه ای ، امام علی (ع) نیست ؛ امام سید علی است " ؛ چون علی(ع) را بادست بسته به مسجد بردند اما مردم ما دست فتنه گران را بستند تا آقای ما با دست باز به امورات کشور رسیدگی کند .....ادامه مطلب را بخوانید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : احسان
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :